Call: 021 419255 - 253155

ຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ປົກຄອງແມ່ນ້ອງມິດ້າ ແລະ ນ້ອງມິວລີ້

“ປະຕິເສດເລີຍບໍ່ໄດ້ວ່າ ເອື້ອຍ ມິດ້າ (ປະຈຸບັນອາຍຸ 7 ປີ) ສະໝອງໄວ, ເກັ່ງເລກ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ໄວ, ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກການກະຕຸ້ນສະໝອງຈາກສູນ ຊິຈິດະ, ຜູ້ເປັນນ້ອງ ມິວລີ້ ຢາກຮຽນເກັ່ງກ່ວາເອື້ອຍກໍຕ້ອງໄດ້ມາໄວກ່ວາອີກ” […]

ຄໍາເຫັນຜູ້ປົກຄອງຂອງນ້ອງຊິນເພ້

ວັນທີ 20 ທັນວາ 2020 (ວັນອາທິດ) ຫຼັງຈາກທີ່ນ້ອງຊິນເພ້ ອາຍຸ 4 ປີ 6 ເດືອນ ຮຽນຫຼັກສູດຊິຈິດະ ນຳ ທິດເຊີ້ສິນແລ້ວໆ, ທາງຜູ້ບໍລິຫານ […]

ຄໍາເຫັນຜູ້ປົກຄອງອ້າຍບອຍ ແລະ ອ້າຍບອສ

ມື້ວັນທີ 17/12/2020 (ວັນສຸກ) ເປັນອີກມື້ໜຶ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິຫານ,​ ສາວຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຊິຈິດະ ໄດ້ມາພົບປະໂອ້ລົມສົນທະນາກັນ (Parents Talk) ຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃນການພັດທະນານັກຮຽນ ຊິຈິດະ ໃຫ້ສະຫຼາດກ້າວໄກ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. […]

ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງບັອບບີ້

Shichida Parents Talk ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ວັນທີ 04/12/2020 (ວັນສຸກ) ເວລາ 18:00 – 18:30 ກ່ອນອື່ນໝົດ, ທາງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ສາວຄູ […]

ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງດີແລ້ນ ແລະ ນ້ອງແອນດິ້ວ

Shichida Parents Talk ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ວັນທີ 06/12/2020 (ວັນອາທິດ) ເວລາ 14:00 – 15:00 “ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສັດທາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ Shichida […]

X