Call: 021 419255 - 253155

ພວກທ່ານ....ຮູ້ກ່ຽວກັບ "ການສຶກສາແບບຊິຈິດະ" ບໍ່?

ກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ ໃນການຮຽນການສອນ

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແມ່ນເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ
ໃນການຮຽນຮູ້ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ບັດຄໍາ (Flash card), ນິທານ
ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ີນເສີມພັດທະນາການຂອງສະໝອງ.

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສອນໃນແຕ່ລະຫຼັກສູດໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ
ວິໄຈມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຮົາຈະຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ
ທີ່ໃຊ້ໃນເວລາສອນ.

ອຸປະກອນ 80% ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ຂ່າວສານລ່າສຸດ

ຫົວຂໍ້ຂ່າວ

ຫົວຂໍ້ຂ່າວ

ຫົວຂໍ້ 1 ຂໍເຊີນຊວນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ [embed]https://www.youtube.com/watch?v=wm_QAEQUs9A[/embed] ມິ+ຖາມຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນທົ່ວໄປຜູ້ທີ່ມີລູກຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 0 ຫາ 1…

ມື້ນີ້ ເວລາ 12:40-13:00 ສາວຄູປາດີ້ຈະມາ Live

ມື້ນີ້ ເວລາ 12:40-13:00 ສາວຄູປາດີ້ຈະມາ Live

ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ ເວລາ 12:40-13:00 ສາວຄູປາດີ້ຈະມາ Live ແນະນຳຫົວຂໍ້ " 7 ພື້ນຖານຝຶກລູກກ່ອນອາຍຸ3ປີ…

ຫົວຂໍ້ສໍາມະນາ: ສ້າງເດັກໃຫ້ສະຫຼາດດ້ວຍການພັດທະນາ IQ, EQ ແລະ LQ

ຫົວຂໍ້ສໍາມະນາ: ສ້າງເດັກໃຫ້ສະຫຼາດດ້ວຍການພັດທະນາ IQ, EQ ແລະ LQ

ຂໍເຊີນຊວນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຊິຈິດະ+ອິຊຶມິ+ຖາມຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນທົ່ວໄປຜູ້ທີ່ມີລູກຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 0 ຫາ 1 ປີເຕັມ ມາຮ່ວມຟັງສໍາມະນາຟຣີໃນມື້ອື່ນ ມື້ວັນເສົາ…

X