Call: 021 419255 - 253155

ພວກທ່ານ....ຮູ້ກ່ຽວກັບ "ການສຶກສາແບບຊິຈິດະ" ບໍ່?

ກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ ໃນການຮຽນການສອນ

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແມ່ນເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ
ໃນການຮຽນຮູ້ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ບັດຄໍາ (Flash card), ນິທານ
ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ີນເສີມພັດທະນາການຂອງສະໝອງ.

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສອນໃນແຕ່ລະຫຼັກສູດໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ
ວິໄຈມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຮົາຈະຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ
ທີ່ໃຊ້ໃນເວລາສອນ.

ອຸປະກອນ 80% ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ຂ່າວສານລ່າສຸດ

ຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ປົກຄອງແມ່ນ້ອງມິດ້າ ແລະ ນ້ອງມິວລີ້

ຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ປົກຄອງແມ່ນ້ອງມິດ້າ ແລະ ນ້ອງມິວລີ້

“ປະຕິເສດເລີຍບໍ່ໄດ້ວ່າ ເອື້ອຍ ມິດ້າ (ປະຈຸບັນອາຍຸ 7 ປີ) ສະໝອງໄວ, ເກັ່ງເລກ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ໄວ,…

ຄໍາເຫັນຜູ້ປົກຄອງຂອງນ້ອງຊິນເພ້

ຄໍາເຫັນຜູ້ປົກຄອງຂອງນ້ອງຊິນເພ້

ວັນທີ 20 ທັນວາ 2020 (ວັນອາທິດ) ຫຼັງຈາກທີ່ນ້ອງຊິນເພ້ ອາຍຸ 4 ປີ 6…

ຄໍາເຫັນຜູ້ປົກຄອງອ້າຍບອຍ ແລະ ອ້າຍບອສ

ຄໍາເຫັນຜູ້ປົກຄອງອ້າຍບອຍ ແລະ ອ້າຍບອສ

ມື້ວັນທີ 17/12/2020 (ວັນສຸກ) ເປັນອີກມື້ໜຶ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິຫານ,​ ສາວຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຊິຈິດະ ໄດ້ມາພົບປະໂອ້ລົມສົນທະນາກັນ (Parents Talk)…

ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງບັອບບີ້

ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງບັອບບີ້

Shichida Parents Talk ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ວັນທີ 04/12/2020 (ວັນສຸກ) ເວລາ 18:00 –…

ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງດີແລ້ນ ແລະ ນ້ອງແອນດິ້ວ

ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງດີແລ້ນ ແລະ ນ້ອງແອນດິ້ວ

Shichida Parents Talk ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ວັນທີ 06/12/2020 (ວັນອາທິດ) ເວລາ 14:00 -…

ມື້ນີ້ ເວລາ 12:40-13:00 ສາວຄູປາດີ້ຈະມາ Live

ມື້ນີ້ ເວລາ 12:40-13:00 ສາວຄູປາດີ້ຈະມາ Live

ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ ເວລາ 12:40-13:00 ສາວຄູປາດີ້ຈະມາ Live ແນະນຳຫົວຂໍ້ " 7 ພື້ນຖານຝຶກລູກກ່ອນອາຍຸ3ປີ…

X