Call: 021 419255 - 253155

ລູກນອນເດິກ ຄວນມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດ?

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຂອງລູກແຂງແຮງ ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຝຶກລູກແຕ່ລະມື້ກໍ່ຄືການຝຶກໃຫ້ລູກເຂົ້ານອນ ແຕ່ຫົວຄໍ່າ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ພົບພໍ້ບັນຫາກໍ່ຄືຖ້າລູກລຶ້ງເຂົ້ານອນຊ້າແລ້ວ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຝຶກລູກໄດ້?? ຖ້າຄອບຄົວໃດກໍາລັງພົບກັບບັນຫານີ້ຢູ່ ເຮົາມີວິທີຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກເຂົ້ານອນໄວ ແລະ ຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ ໂດຍໃຊ້ວິທີ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1.) ປຸກລູກທຸກໆເຊົ້າໃຫ້ໄວຂຶ້ນ […]

ເປື້ອນຫຼາຍເທົ່າໃດປະສົບການຍິ່ງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ

ບົດຄວາມລ້ຽງລູກໃຫ້ສະຫຼາດດ້ວຍ 2 ມືພໍ່ແມ່ ຫົວຂໍ້: ເປື້ອນຫຼາຍເທົ່າໃດ, ປະສົບການຍິ່ງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງເຄີຍເປັນບໍ່ ເວລາທີ່ເຫັນລູກກຳລັງຫຼິ້ນເປື້ອນ ເຮົາກໍ່ຈັກມັກຫ້າມລູກບໍ່ໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນ: ລູກປົດເກີບແລ່ນ ຕາມຂີ້ດິນ ຂີ້ຊາຍ, ລູກເອົາມືຈຸ່ມລົງອ່າງລ້ຽງປາ, ລູກເອົາເກີບມາໃສ່ມື, […]

ພໍ່ແມ່ເຄີຍຄົ້ນຫາຂໍ້ດີ-ຈຸດແຂງ ໃນໂຕຂອງລູກເຮົາ ຫຼື ບໍ່??

ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເຄີຍຄົ້ນຫາຈຸດດີ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງລູກຫຼາຍກ່ວາຈຸດອ່ອນ ແລະ ຈຸດພົກຜ່ອງຂອງລູກໃນແຕ່ລະມື້ ຫຼື ບໍ່? ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງເຄີຍເປັນບໍ່ ທີ່ເຮົາມັກວິຕົກກັງວົນກັບພຶດຕິກຳບາງຢ່າງ ຫຼື ຫຼາຍຢ່າງຂອງລູກໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ ຫຼາຍໆຄົນເບິ່ງວ່ານັ້ນເປັນບັນຫາ ເປັນຈຸດອ່ອນ […]

ພໍ່ແມ່ຄືຕົ້ນແບບທີ່ລູກຮຽນແບບແມ່ນ ຫຼື ບໍ່?

ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງການໃຫ້ລູກຂອງເຮົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແບບໃດ? ຄິິດວ່າພໍ່ແມ່ ຫຼາຍໆທ່ານຄືຊິຢາກໃຫ້ລູກ ເຮົາມີນິໄສ ຫຼື ມີພຶດຕິກຳເປັນດັ່ງທີ່ໃຈພໍ່ແມ່ຕ້ອງການແມ່ນບໍ່? ແຕ່ການກະທຳຂອງພໍ່ແມ່ ບາງເທື່ອອາດຈະຂັດກັບສິ່ງ ທີ່ເຮົາປາຖະໜາຢາກໃຫ້ລູກເປັນເຊັ່ນ: ຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນບໍ່ຂີ້ຕົວະ ແຕ່ ພໍ່ແມ່ພັດບໍ່ເຄີຍຮັກສາສັນຍາກັບລູກຈັກເທື່ອ!! ຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນໃຈເຢັນ ບໍ່ຫງຸດຫງິດງ່າຍ […]

ລູກບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ: “ຫ້າມເຮັດ… ຢ່າເຮັດ… ບໍ່ຕ້ອງເຮັດ…”

“ຢ່າປີນໂຕະ ປິນຕັ່ງ” “ຫ້າມເຮັດສຽງດັງ” “ຢ່າກວນນ້ອງ” “ຢ່າເຮັດເຂົ້າເຮ່ຍ ເວລາກິນເຂົ້າ” “ຫ້າມຫຼິ້ນມີດ” “ຢ່າຂີ້ດື້” “ຫ້າມຈີກເຈ້ຍ” “ຢ່າເຮັດຊຸດນັກຮຽນເປື້ອນເດັດຂາດ” “ບໍ່ຕ້ອງຈັບຈອກແກ້ວ ມັນຊິແຕກ” “ຫ້າມຫຼິ້ນຂີ້ດິນ ມັນຊິເປື້ອນມື” “ຢ່າແລ່ນໄວຫຼາຍ […]

ຢາກໃຫ້ລູກຊື່ສັດຕ້ອງເຮັດ 3 ສິ່ງ

#ຢາກໃຫ້ລູກຊື່ສັດຕ້ອງເຮັດ 3 ສິ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຄວາມຊື່ສັດເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ທຸກຄົນຄວນມີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່, ເຖິງວ່າປະຈຸບັນລູກເຮົາຍັງນ້ອຍ ແຕ່ພໍ່ແມ່ກໍ່ຕ້ອງສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຄວາມຊື່ສັດ ເພາະຄວາມຊື່ສັດເປັນພື້ນຖານຂອງຄົນດີທີ່ສັງຄົມຕ້ອງການ. ເພື່ອເປັນການຝຶກນິໄສໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງເຮົາເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ບໍ່ມັກເວົ້າຂີ້ຕົວະກັບຜູ້ໃຫຍ່ ເຮົາຄວນ ເຮັດດັ່ງນີ້: […]

ລູກຂອງທ່ານເປັນເດັກຂີ້ຫວງເຄື່ອງ ຫຼື ບໍ່?

ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ອາການຂີ້ຫວງເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ຫວງພໍ່ ຫວງແມ່ ຫວງນັ້ນ ຫວງນີ້ ຂອງລູກເຮົາ ມີສາເຫດມາຈາກ ຫຍັງແດ່? ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກການສ້າງຕົວຕົນຂອງເດັກ ເຊິ່ງມັນເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດຂອງເດັກນ້ອຍ […]

X