Call: 021 419255 - 253155

ຄໍາເຫັນຜູ້ປົກຄອງອ້າຍບອຍ ແລະ ອ້າຍບອສ

ມື້ວັນທີ 17/12/2020 (ວັນສຸກ) ເປັນອີກມື້ໜຶ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິຫານ,​ ສາວຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຊິຈິດະ ໄດ້ມາພົບປະໂອ້ລົມສົນທະນາກັນ (Parents Talk) ຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃນການພັດທະນານັກຮຽນ ຊິຈິດະ ໃຫ້ສະຫຼາດກ້າວໄກ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. […]

ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງບັອບບີ້

Shichida Parents Talk ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ວັນທີ 04/12/2020 (ວັນສຸກ) ເວລາ 18:00 – 18:30 ກ່ອນອື່ນໝົດ, ທາງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ສາວຄູ […]

ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງດີແລ້ນ ແລະ ນ້ອງແອນດິ້ວ

Shichida Parents Talk ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ວັນທີ 06/12/2020 (ວັນອາທິດ) ເວລາ 14:00 – 15:00 “ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສັດທາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ Shichida […]

X