Call: 021 419255 - 253155

ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງດີແລ້ນ ແລະ ນ້ອງແອນດິ້ວ

Shichida Parents Talk ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ວັນທີ 06/12/2020 (ວັນອາທິດ) ເວລາ 14:00 – 15:00

“ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສັດທາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ Shichida ຈະສາມາດປ່ຽນແປງລູກຂອງທ່ານໄດ້”. “ຖ້າທ່ານມີຄວາມສັດທາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນໃນ Shichida, ທ່ານຈະໄດ້ຜົນລັບເກີນຄວາມຄາດຫວັງ” ນີ້ຄືຄໍາເວົ້າທີ່ອອກມາຈາກປາກຂອງແມ່ນ້ອງດີແລ້ນ (7 ປີ) ແລະ ນ້ອງແອນດິວ (11 ເດືອນ) ທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ສາວຄູ ຢູ່ສູນຊິຈິດະລາວກ່ຽວກັບການພັດທະນາການຂອງນ້ອງທັງສອງ. ຄໍາຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຂອງລູກ ໄດ້ສ້າງແຮງບັນດານໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ສາວຄູຮູ້ສຶກຊາບຊຶ້ງ ແລະ ປະທັບໃຈໃນຕົວຂອງພໍ່ແມ່ນ້ອງດີແລ້ນ ແລະ ແອນດິວ. ພວກເຮົາ ສູນ ຊິຈິດະ ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງດີແລ້ນ ແລະ ນ້ອງແອນດິວໃນໂອກາດນີ້ດ້ວຍ ທີ່ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ສັດທາໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຂອງຊິຈິດະ. ພໍໄດ້ຟັງຄໍາເວົ້າຂອງແມ່ນ້ອງເມື່ອໃດກໍຮູ້ສຶກວ່າມີພະລັງ ແລະ ນໍ້າຕາຈະໄຫຼອອກມາຈາກເບົ້າຕາເທົ່ານັ້ນ, ຮູ້ສຶກຊາບຊຶ້ງ ແລະ ກິນໃຈທີ່ສຸດເລີຍ.

ມີບາງບົດສົນທະນາແມ່ນ້ອງທັງສອງໄດ້ເວົ້າຕົງໄປຕົງມາ ແລະ ເປີດເຜີຍວ່າ:

  1. SHICHIDA ໃຫ້ຜົນເກີນກ່ວາເຮົາຄາດຫວັງ. ເພາະວ່າເລີ່ມຕົ້ນພາດີແລນມາຮຽນ ຊິຈິດະ ຕອນອາຍຸ 3 ປີ ຫາ 6 ປີເຄິ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ນ້ອງມາຮຽນຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ ( 6 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ) ແມ່ດີແລ້ນເຫັນພັດທະນາການຂອງນ້ອງໄດ້ 30% ກໍດີຫຼາຍແລ້ວ. ແຕ່ວ່າເບິ່ງຈາກຕົວຈິງໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງນ້ອງແມ່ນແມ່ດີແລ້ນ ຢາກບອກວ່າ: ໄດ້ຜົນລັບເກີນກ່ວາຄວາມຄາດໝາຍ, ຮູ້ສຶກວ່າການລົງທຶນໃຫ້ລູກມາຮຽນຢູ່ ຊິຈິດະ ແມ່ນຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ.

ພັດທະນາການຂອງ ທ້າວ ດິແລນ ປະຈຸບັນອາຍຸ 7 ປີ (ມາຮຽນຊິຈິດະ ຕອນ 3 ປີ ຫາ 6 ປີ ເຄິ່ງ)

  1. ເວລາທີ່ດີແລນທ່ອງບົດທ່ອງຂຶ້ນໃຈ ໝູ່ຄົນອື່ນໃຊ້ເວລາທ່ອງຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແຕ່ດີແລ້ນໃຊ້ເວລາບໍ່ຫຼາຍ ກໍສາມາດຈື່ຈໍາໄດ້ໝົດ.
  2. ແມ່ບໍ່ໄດ້ສອນດີແລ້ນຢ່າງຈິງຈັງຢູ່ບ້ານ, ແຕ່ດີແລນກໍສາມາດແກ້ເລກ ແລະ ມີພອນສະຫວັນວິຊາຄະນິດສາດ.
  3. ດີແລ້ນຮູ້ຈັກຢຸດ, ຮູ້ຈັກການລໍຖ້າ, ຮູ້ຈັກການຫ້າມໃຈຕົວເອງ,​ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມຕົວເອງ.
  4. ເປັນຄົນທີ່ສຸຂຸມ, ເວົ້າໜ້ອຍແຕ່ເມື່ອເວົ້າອອກໄປແລ້ວມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ງ ແລະ ໜັກແໜ້ນຈົນພໍ່ແມ່ ຕື້ນຕັນໃຈໃນຄວາມສະຫຼາດຂອງລາວ.

ພັດທະນາການຂອງ ທ້າວ ແອນດິວ ປະຈຸບັນອາຍຸ 11 ເດືອນ (ມາຮຽນຊິຈິດະ ຕອນ 6 ເດືອນ ຫາ ປະຈຸບັນ)

  1. ນັ່ງໄດ້ກັບທີ່, ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ.
  2. ຮູ້ຈັກການລໍຖ້າ, ລໍຖ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ກິນເຂົ້າແລ້ວ, ຈຶ່ງມາຫຼິ້ນມາຕົນເອງ.
X