Call: 021 419255 - 253155

ຫົວຂໍ້ສໍາມະນາ: ສ້າງເດັກໃຫ້ສະຫຼາດດ້ວຍການພັດທະນາ IQ, EQ ແລະ LQ

ຂໍເຊີນຊວນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຊິຈິດະ+ອິຊຶມິ+ຖາມຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນທົ່ວໄປຜູ້ທີ່ມີລູກຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 0 ຫາ 1 ປີເຕັມ ມາຮ່ວມຟັງສໍາມະນາຟຣີໃນມື້ອື່ນ ມື້ວັນເສົາ ເວລາ 14:00 ຫາ 16:00 ໂມງທີ່ສູນພັດທະນາສະໝອງເດັກ ຊິຈິດະ ສາຂາອາຊຽນມໍ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 2

ຫົວຂໍ້ສໍາມະນາ: ສ້າງເດັກໃຫ້ສະຫຼາດດ້ວຍການພັດທະນາ IQ, EQ ແລະ LQ

X